Breaking News

Agenda ledenvergadering 18 april 2018

Vanwege de zeer geringe opgave voor de jaarvergadering zal deze vergadering niet meer in de sporthal plaatsvinden maar op :

De Homear 72 te Harkema. Tijdstip blijft ongewijzigd : 20.00 uur

Graag zouden we nog meer ouders op deze avond willen ontvangen. Aanmelden kan nog steeds!

 

LEDENVERGADERING

Op woensdag 18 april 2018 om 20.00 uur

locatie: sporthal de Fûgelkamp Harkema

Jullie betrokkenheid als ouders/verzorgers is nodig om Hercules “draaiende” te houden.

Daarom nodigen wij jullie uit om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering.

Hier worden belangrijke onderstaande agendapunten behandeld:

1.

Opening door de voorzitster

2.

Notulen vorige ledenvergadering in 2017:

Van de vorige ledenvergadering zijn notulen gemaakt; ter inzage.

3.

Jaarverslag 2017:

De secretaris heeft over 2017 een samenvatting gemaakt; ter inzage.

4.

Financieel jaarverslag 2017

De penningmeester geeft een toelichting over het gepresenteerde jaarverslag,

Kascommissie 2017:

De kascommissieleden hebben de gelegenheid om hier wat over te zeggen.

Benoeming nieuw Kascommissie

Wie wil over 2018 de boekhouding controleren?

6.

Pauze

7.

Bestuurswisseling

8.

Algemene zaken:

Bovenstaande wordt toegelicht tijdens de ledenvergadering

9.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag kunnen jullie je vraag stellen of tips geven.

10.

Sluiting van de vergadering

Check Also

WEDSTRIJDGROEP 4 EN 5

Vorig weekend turnden Sarah en Femke namens GV Hercules hun wedstrijd in wedstrijdgroep 5. Met …