Breaking News

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan vanaf de datum van de aanmelding tot respectievelijk 30 juni of 31 december daar op volgend. Nadien vindt zonder tijdige opzegging verlenging van telkens een kwartaal.

Wedstrijdkleding

Leden die aan springwedstrijden en het wisselbekertoernooi mee doen worden geacht het verenigingspakje te dragen. Meer informatie.

LET OP: Tijdens wedstrijden is, zoals hierboven omschreven, het dragen van een wedstrijdpakje verplicht.
Voor KNGU wedstrijden gaat de voorkeur tevens uit naar het dragen van het verenigingspakje. 

Richtlijnen bij wijzigingen

Hierbij enkele richtlijnen hoe te handelen bij eventuele wijzigingen van het lidmaatschap. Op het moment dat u een rekeningnummer wilt wijzigen, geeft u dit door aan de penningmeester van Hercules, per mail en/of middels een schrijven.

Wilt u als lid wisselen van lesgroep dan regelt u dit via de leiding van de diverse lesgroepen. De leiding geeft daarna de wijzigingen door aan de penningmeester, zodat de juiste contributie geïnd kan worden. De contributie wordt in de meeste gevallen tussen de 25e en de 30e van de betreffende maand afgeschreven.

Bij opzegging van het lidmaatschap gelden de volgende regels: Conform statuten en regelgeving van de vereniging moet u vòòr 1 jan., 1 apr.,1 jul. & 1 okt van een jaargang, het lidmaatschap middels een e-mail en/of een schrijven beëindigen bij de penningmeester.

De jaarlijkse bondscontributie van de KNGU is verwerkt in de maandelijkse contributie en wordt niet apart geïncasseerd. Echter wanneer na 1 jan., 1 apr.,1 jul. & 1 okt een opzegging van het lidmaatschap plaats vind, moet men nog de resterende maanden de bondscontributie doorbetalen.

Lid worden?

Praktische informatie is te vinden op deze site. Bij vragen kunt u ten alle tijden contact opnemen met één van de bestuursleden of leidinggevenden.

Mocht je toch eerst even willen kijken hoe alles gaat? Dan ben je van harte welkom om gebruik te maken van 2 gratis proeflessen.

Bij het lid worden,wordt er bij de eerstvolgende contributieinning ook 5 euro inschrijfgeld afgeschreven.