Breaking News

NTS

Beoordelingssysteem NTS

Er zijn 12 verschillende niveau´s in het NTS (Nationaal Turn Systeem), waar bij niveau 12 het meest eenvoudig is en oplopend worden de oefeningen steeds moeilijker.

De scores op de wedstrijden worden berekend door gediplomeerde juryleden. Vaak zijn dit ouders die 1 à 2 dagen per jaar een wedstrijddag jureren. Er worden jaarlijks jurycursussen georganiseerd door de KNGU waar alle ouders zich via de vereniging voor in kunnen schrijven.

Op de uitslagenlijsten van de kinderen staan tegenwoordig 2 scores. De D- en de E – Score. Dit staat voor:

E: Execution – score. Dit is max 10.00 punten als alle elementen worden geturnd.
D: Difficulty – score. Dit geeft de moeilijkheid van de oefening weer. De waarde varieert.

In de oefenstof staat bij ieder nivo de basis D-score vermeld. Er is bij ieder niveau de mogelijkheid om de D-score te verhogen of te verlagen. Dit kan doordat er dan in de oefenstof de keuze wordt gelaten of de turn(st)er een moeilijker cq makkelijker element kan turnen.

De kinderen kunnen dus tegenwoordig geen 10.00 meer halen, maar wel een 14.80 of zelfs een 15.30 (met moeilijkere elementen)

Bij een toestel zitten minimaal 2 juryleden. In principe is er altijd 1 jurylid voor de D-score en een jurylid voor de E-score.

Als een turn(st)er een element weglaat of vergeet staan daar hoge consequenties tegenover. Bij het vergeten van 1 elementje is de E-score gelijk een 8.00 i.p.v. een 10.00. Per niveau zijn er weer verschillende consequenties voor meerdere elementen. Voor de lagere niveaus wordt er minder streng gerekend voor het vergeten van elementen.

Op een gegeven moment komen kinderen vanuit de voorgeschreven oefenstof in de keuze oefenstof. Ze hoeven dan geen verplichte oefeningen meer te turnen, maar mogen zelf een oefening samenstellen die moet voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

Ook hier wordt er weer gejureerd met het D en E systeem.

Schema niveaus

Het NTS 2013 kent een nieuwe opzet van niveaus en leeftijdscategorieën.

Voorgeschreven oefenstof

De voorgeschreven oefenstof kent de leeftijdscategorieën:

  • Instap
  • Pupil 1
  • Pupil 2
  • Jeugd 1

In de voorgeschreven oefenstof wordt in niveaus geturnd. De niveaus zijn verdeel in nationale niveaus, afgekort met de letter N, en districtniveaus, afgekort met de letter D. Deze benaming geeft aan welke niveaus op nationale en districtswedstrijden (N-niveaus) en welke enkel op districtswedstrijden (D-niveau) worden aangeboden. De opbouw van de niveaus van instap tot jeugd 1 bevordert de doorgroei en ontwikkeling van de turnster aan de hand van de geleverde prestaties.

Keuze oefenstof

De keuze oefenstof kent de leeftijdscategorieën:

  • Jeugd 2
  • Junior
  • Senior

In de keuze oefenstof wordt geturnd in divisies. Binnen het NTS 2013 onderscheiden we 6 divisies (divisie 1 tot en met 6). De eredivisie maakt geen onderdeel uit van het NTS 2013, aangezien zij beoordeeld worden volgens de reglementen van de FIG. Iedere divisie kent een oplopend niveau van jeugd 2 naar senior.