Breaking News

Juryopleiding Turnen : info

Juryopleiding Turnen Dames 1

Bestaande uit 3 instuctieblokken datum,s 29-09-2014 & 27-10-2014 & 24-11-2014

Tijd
19.00 tot 22.00

Plaats
Goutum

Dit is de opleiding tot jurylid Turnen Dames 1 Voorgeschreven Oefenstof voor de niveaus D2 en D3. Na inschrijving krijgt u een mail van bevestiging van inschrijving én een inlogcode toegestuurd voor het klaslokaal en de module.

BIJEENKOMSTEN:

De opleiding bestaat uit 3 bijeenkomsten, te weten een introductiebijeenkomst (verplichte dag) en 2 praktijkbijeenkomsten. Voordat u naar de introductiebijeenkomst gaat moet u van de TD1-module. Algemeen deel 1 en deel 2 doornemen. Tijdens de introductiebijeenkomst ontvangt u het cursusmateriaal, het NTS2013 reglement voorgeschreven oefenstof (deel 1, 2 en 3) voor D2- en D3-oefenstof én de daarbij behorende bijlagen. De praktijkbijeenkomsten bestaan voornamelijk uit het beoordelen van elementen en oefeningen, maar ook wordt er nog een korte instructie gegeven via een PowerPoint presentatie. Voor alle bijeenkomsten geldt dat u er natuurlijk ook terecht kan met vragen over de theorie en praktijk van het NTS2013 en de TD1-module.

DIGITALE LEERMODULES:

In het klaslokaal staan een aantal digitale modules die u kan gebruiken om oefeningen te leren beoordelen. De inhoud van deze modules bevat ook de mogelijkheid om te toetsen of u kennis voldoende is om te gaan jureren. Deze kunt u vinden in het klaslokaal. Daar komt u door in te loggen op de campus met de inloggegevens die u via mail heeft ontvangen.

PRAKTIJK- en THEORIETOETS:

Als u voldoende kennis heeft, dan kunt u de praktijk- en theorietoets doen. Deze moet u eerst aanvragen bij uw docent. Dit gaat ook via het klaslokaal op de campus. Daar komt u door in te loggen op de campus met de inloggegevens die u via mail heeft ontvangen.

De eindtoets bestaat uit 20 theorievragen die nagenoeg overeenkomen met de vragen in de diverse oefentoetsen. Voor de praktijktoets krijgt u per toestel 3 oefeningen te beoordelen, zowel op inhoud (D-score) als op uitvoering (E-score). De eerste oefening is een proefoefening, een warming-up, waarvan de evaluatie getoond wordt. Daarna volgen 2 toets-oefeningen.

De praktijkoefeningen komen overeen met de oefeningen die u in de module gaat beoordelen. Let op: Installeer Google Chrome om de eindtoets te maken!

U heeft na de eerste bijeenkomst 6 maanden de de tijd om de eindtoets te maken.

Juryopleiding Turnen Dames 2

Tijd
19.30 tot 22.00 Docent Greta Koornstra

Datums
23, 30 september & 07, 21, 28 oktober & 4 november 2014

Plaats
Goutum

Juryopleiding Turnen Dames 2

Tijd
19.45 tot 22.45 Docent : Janneke Bloembergen

Datums
07,14,21,28 oktober, 04,18 november. ( Dinsdag)

Plaats
Burgum

 

Juryopleiding Turnen Dames 3

Tijd
19.15 tot 22.15 Docent Marian Veldman

Datums
11,18,25 september & 02,09,23,30 oktober

Plaats
Heerenveen

 

Juryopleiding ACROGYM 2 D/E

Tijd
19.00 tot 22.00 Docent: Sanneke Straus

Datums
29 september, 06,13,20,27 oktober, 03 november.

Plaats
Heerenveen

 

Juryopleiding Groepsspringen niveau D/E

Tijd
19.30 tot 22.00 Docent Greta Koornstra

Datums
02,09,23,30 oktober 2014

Plaats
Goutum