Breaking News

Missie

Missie van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de gymnastiek in al zijn verschijningsvormen, het organiseren van activiteiten voor de leden, de leden in staat stellen zich te ontspannen en zich op een recreatieve wijze te ontplooien.

Hercules wil dit doel bereiken door:

A: de gelegenheid te geven tot het beoefenen van gymnastiek en turnen;
B: het organiseren van en deelnemen aan openbare uitvoeringen en wedstrijden;
C: andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.