Lid worden?

Wil je eerst even komen kijken hoe alles gaat? Dan ben je van harte welkom om gebruik te maken van 2 gratis proeflessen.
Meld je aan via het contact formulier of telefonisch bij Tineke Alma: 0641646322

Richtlijnen bij wijzigingen

Hierbij enkele richtlijnen hoe te handelen bij eventuele wijzigingen van het lidmaatschap. Op het moment dat u een rekeningnummer wilt wijzigen, geeft u dit door aan de penningmeester van Hercules, per mail en/of middels een schrijven.

Wilt u als lid wisselen van lesgroep dan regelt u dit via de leiding van de diverse lesgroepen. De leiding geeft daarna de wijzigingen door aan de penningmeester, zodat de juiste contributie geïnd kan worden. De contributie wordt in de meeste gevallen tussen de 25e en de 30e van de betreffende maand afgeschreven.

Bij opzegging van het lidmaatschap gelden de volgende regels: Conform statuten en regelgeving van de vereniging moet u vòòr 1 jan., 1 apr.,1 jul. & 1 okt van een jaargang, het lidmaatschap middels een e-mail en/of een schrijven beëindigen bij de penningmeester.