Breaking News

Informatie voor juryleden

Binnen de KNGU zijn een groot aantal disciplines waar prestaties beoordeeld worden door juryleden aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Een jurylid maakt steeds een vergelijking tussen datgene wat hij ziet en zijn interpretatie van de criteria.

Het jureren
Jureren is het proces waarbij een jurylid een oefening waarneemt en vergelijkt met het ideaalbeeld. Deze vergelijking zal nooit 100% juist zijn:

  • hoe goed was de waarneming?
  • zijn de vastgestelde criteria goed geïnterpreteerd?
  • was de waarneming objectief?

Het oordeel van een jurylid is altijd een benadering van de objectieve werkelijkheid. Hoe meer ervaring bij het jurylid, hoe kleiner de afwijking. (Het doel van de beweging is de beweging zelf).

Wat is jureren?
Jureren is eigenlijk in grote lijnen het verschil tussen je eigen waarneming en het ideaal beeld. Tijdens het waarnemen als jurylid heb je te maken met:

  • Afwijkingen: houdingsfouten, technische fouten.
  • Noteren: onderdelen, afwijkingen
  • Cijfer berekenen: jurybepalingen, jurybriefje
  • Motiveren cijfer.
  • De juryopleidingen van de KNGU

Om goed te kunnen jureren heeft de KNGU een aanbod van juryopleidingen op diverse niveaus en disciplines. Voor de juryopleidingen geldt:

Duur
Een juryopleiding duurt maximaal 18 uur en sluit je af met een examen. Naast de instructieavonden zullen er opdrachten mee gegeven worden om thuis te doen om zo het jureren onder de knie te krijgen. Voor de zelfstudie kun je uitgaan van gemiddeld twee uur per week gedurende de opleiding.

Kosten
Juryopleidingen en het cursusmateriaal worden gratis verstrekt door de KNGU. Een jurylid dient lid te zijn van een vereniging aangesloten bij de KNGU. Kunt u niet inschrijven, neem dan contact op met de ledenadministrateur van uw vereniging.

De vereniging moet u dan als lid registreren in DigiMembers.

Toelatingseisen
Leeftijd minimaal 16 jaar bij aanvang van de juryopleiding

Aanmelden
Inschrijvingen voor juryopleidingen moeten digitaal worden gedaan op datum en plaats via ziejuryopleidingen & jurybijscholingen

Meer informatie vindt u op: https://www.kngucampus.nl